Çevrenin korunması


Çevreyi koruma zorunlu bir program değil.
Seçimdir.

Özellikle de bir lojistik şirketi olarak bizim için çevre özel bir yere sahiptir. Çevreyi koruma, etkinliklerimizin stratejik bir öğesi ve dolayısıyla somut bir liderlik görevi olarak kabul ediyoruz.

Hedefimiz çevremizi aktif olarak, yani mümkün olan bütün araçları kullanarak korumaktır. Hedefimiz çalışanların bilincini de çevre adına, çevreyi koruma adına güçlendirmek ve çalışanlar, ortaklar ve müşteriler için örnek oluşturmaktır. Bu arzuyu ifade etmek için de IMS çerçevesinde DIN EN ISO 14001’e uygun olan bir çevre yönetim sistemi entegre etmeyi taahhüt ettik.

Entegre yönetim sisteminden alınan ilk bilgi, bir şirketin ortakları ve çevre için iyi olan her şeyin şirketin kendisi için de iyi olmasıdır.