PDCA


Proje yönetimimiz, rakamlar, veriler ve gerçeklere dayalı olarak istenen sonuçlara dayanan yapısal bir yaklaşım şekli sunmaktadır.

Lojistik ve üretim alanındaki projelerimizin gerçekleştirilmesine çalışanlarınız ta en baştan dahil edilirken yaklaşım şekilleri, amaçlar ve sorumluluklar birlikte belirlenir.

Projelerde en ufak ayrıntısına Plan-do-check-act (planla-yap-kontrol et-harekete geç) adımlarına uyulur. Çalışanlarınızın bilgilerinin de destekleyici olarak kullanıldıkları ayrıntılı planlama temel oluşturur. „Do“ adımı, şirketinizle birlikte tarafımızdan gerçekleştirilir. Sorunlarınızın listelenmesine değil, sizinle birlikte başarıya giden yolu açan „gerçekleştiricilere“ ihtiyacınız var. Tam da burada proje yönetimimizin ilkelerinden biri bulunur. Bir başka önemli adım „check“ adımıdır, zira kontrol edilip iyi olarak belirlenen şey olumlu bir sonuç verir.
„Act“ hem devam eden bir projenin tamamlanmasını hem de yeni bir projenin başlangıcını sunar. KVP ile birlikte güvenli Almanya için temel oluşturan bir döngü.